وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

جناب آقای محمد خواجه نژاد

نام و نام خانوادگی: محمد خواجه نژاد

مرتبه آموزشی: مربی

 

 

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی رشته شهر و کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی مهندسی برق – کنترل تهران – ایران دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل تهران – ایران دانشگاه تهران

 

سوابق پژوهشی:

نام دانشگاه یا موسسه سمت
دانشگاه تهران مقاله کنفرانس

 

نظرات بسته است

درباره اساتید
گروه های خبری
اوقات شرعی