وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

جناب آقای پیام عباسی

نام و نام خانوادگی: پیام عباسی

مرتبه آموزشی: استادیار

 

 

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی رشته شهر و کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی ادبیات انگلیسی اصفهان – ایران دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی شیراز – ایران دانشگاه شیراز
دکتری ادبیات انگلیسی شیراز – ایران دانشگاه شیراز

 

نظرات بسته است

درباره اساتید
گروه های خبری
اوقات شرعی