وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم قانع

خانم قانع جهت تحویل پروژه پایانی و کارآموزی نیمسال اول۹۷-۹۶ روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت۱۰-۸ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

خانم قانع جهت رسیدگی به اعتراضات دروس مهندسی نرم افزار۲و آزمایشگاه پایگاه داده و آز مهندسی نرم افزار روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت۱۰-۸ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی