وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان حاج آقا حسنی

حاج آقا حسنی جهت پاسخگویی به اعتراضات روز یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲-۱۱ در اتاق اساتید ساختمان ۲ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی