وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک پیش با خانم گندم زاده

کلاس درس فیزیک پیش با خانم گندم زاده به جای روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ این کلاس در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۱ در همان کلاس قبل تشکیل میگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی