وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم رهنما

امتحان میانترم ریاضی کاربردی با خانم رهنما در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰ و ۱۳:۳۰-۱۲ در محوطه ساختمان ۴ برگزار میگردد.

امتحان میانترم درس ریاضی ۲ با خانم رهنما در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰-۸ در محوطه ساختمان ۴ برگزار میگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی