وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس مبانی الکترونیک گروه روزشنبه با آقای مسائلی

کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک گروه روز شنبه با آقای مسائلی روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۹/۰۸ساعت۱۷-۱۵ در کلاس۵۰۱برگزار می گردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی