وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی با خانم بهاره شاهنگیان

خانم بهاره شاهنگیان روز شنبه ۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ در اتاق اساتید ساختمان ٢ برای مراجعه دانشحویان پروژه و کارآموزی حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی