وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس پروژه با خانم کیابد

دانشجویانی که پروژه با خانم کیابد اخذ نموده اند لازم است روز سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۹:۱۵ جهت هماهنگی به ایشان در اتاق اساتید ساختمان ۶ مراجعه نمایند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی