وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس پروژه پایانی با خانم مظاهری

خانم مظاهری جهت رسیدگی و تحویل پروژه پایانی دانشجویان روز یکشنبه ۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲-۹:۳۰ در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

حضور دانشجویان الزامی می باشد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی