وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

جناب آقای نوید طاهری

نام و نام خانوادگی: نوید طاهری

مرتبه آموزشی: مربی
پایه آموزشی: ۴

 

 

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی رشته شهر و کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی مرمت و احیا بناهای تاریخی کرمان – ایران دانشگاه شهید باهنر
کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی تهران – ایران دانشگاه تهران

 

نظرات بسته است

درباره اساتید
گروه های خبری
اوقات شرعی