وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

کارشناسی ارشد

 

ایمیل آقای دکتر حری جهت ارسال پایان نامه:

cio@sku.ac.ir

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت چاپ مقاله

جهت پرداخت مبلغ تشویقی از کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت به عمل می آید، مقالات علمی خود را با نام خود و تحت آدرسمؤسسه آموزش عالی صفاهانیاSafahan Institute Of Higher Educationبه چاپ رسانده، پذیرش آن با شماره doi، یا نسخه چاپ شده آن را به معاونت پژوهشی مؤسسه ارائه نمایند.

*********

فراخوان نشریه علمی – پژوهشی

*********

فایل فرم شماره ۳۱(فرم شرکت در جلسه دفاع)

با توجه به مصوبه جدید که لازم هر دانشجو حداقل تا زمان دفاع خود در ۲ جلسه دفاع شرکت کرده باشد، لازم است فرم ۳۱ (فرم شرکت در جلسه دفاع) را از سایت پرینت گرفته و در جلسه دفاع جهت تایید به استاد ناظر جلسه ارائه نمایند. و تا زمان دفاع خود نزد خود نگهداری کنند تا جهت اخذ مجوز دفاع به تحصیلات تکمیلی ارائه دهند.

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- مخابرات

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- الکترونیک

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مشاوره -خانواده

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی وحرکات اصلاحی

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد شهری

**********

تکلیف درس مهندسی نرم افزار پیشرفته آقای دکتر زمانی

تکلیف درس سمینار آقای دکتر زمانی

 **********

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد میرسانیم
جهت استفاده از سایت کامپیوتر و اینترنت مؤسسه لطفاً به ساختمان ۵ اتاق سایت کارشناسی ارشد مراجعه نمایند.

کانال های تلگرام دانشجویان ارشد:

عمومی                             https://t.me/safahan_arshad

رشته های فنی                https://t.me/arshadsafahanfani

رشته های علوم انسانی https://t.me/arshadsafahanensani

 

**********

تغییرات برنامه درسی نیمسال اول ۹۷-۹۶:

درس پایگاه داده پیشرفته به روزهای شنبه ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰ انتقال یافت. (استاد: خانم دکتر مریم حسینی)

درس یادگیری تقویتی حذف شد و بجای آن درس سنجش از دور پنجشنبه ها ساعت ۱۰:۳۰-۱۳:۳۰ با آقای دکتر احسان محمدی ارائه گردید.

درس یادگیری ماشین به روزهای پنجشنبه ساعت ۱۷-۲۰ انتقال یافت. (استاد: دکتر شهرام استکی)

درس پردازش زبان های طبیعی حذف گردید و بجای آن درس پردازش سیگنال های رقمی پنجشنبه ها ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰ با آقای دکتر عمومی ارائه گردید.

برنامه کلاسی ارشد ۹۷-۹۶ نیمسال اول. ورودی نیمسال اول ۹۷-۹۶

**********

 

فرم رتبه اولی کارشناسی پیوسته

فرم اطلاعات داوطلبان پذیرش بدون کنکور۹۵

 

*********

اساتید راهنمای تایید شده رشته های علوم انسانی ورودی مهر و بهمن ۹۵

اساتید راهنمای تایید شده دانشجویان فنی و مهندسی ورودی مهر ۹۵

 

مراجعه به اساتید داور و راهنما:

دانشجویانی که داور یا راهنمای آنها دکتر روحانی، دکتر بصیری یا دکتر روزمند هستند، فایل پروپزال خود را برای استاد ایمیل نمایند.

rrohani.cse@gmail.com

basiri.university@gmail.com

roozmand@gmail.com

  • دانشجویانی که داور یا استاد راهنمای آنان دکتر صباحی، دکتر زمانی و یا دکتر خیام باشی می باشند، پروپزال خود را در دانشگاه اصفهان به ایشان تحویل دهند.
  • دانشجویانی که داور یا استاد راهنمای آنان دکتر دولتشاهی، دکتر عاصمی، دکتر خیادانی و یا دکتر حری هستند، پروپزال خود را برای استاد ایمیل کنند.

me_dolatshahi@yahoo.com

ad_asemi@yahoo.com

n.hkhiadani@gmail.com

ahorri@gmail.com

  • دانشجویانی که داور یا استاد راهنمای آنان دکتر نوربهبهانی و یا دکتر خسروی هستند، پروپزال خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی صفاهان تحویل دهند.
  • دانشجویانی که داور یا استاد راهنمای آنان دکتر حاتم هستند، پروپزال خود را به دفتر گروه برق صفاهان (خانم کیانی) تحویل دهند و فایل آن را به hatam@gmail.com ایمیل نمایند.
  • دانشجویانی که داور یا استاد راهنمای آنان دکتر شاه قلی هستند، از طریق ایمیل با ایشان جهت مراجعه به دانشگاه اصفهان و تحویل پروپزال هماهنگی انجام دهند.

**********

تکلیف نهایی درس سمینار دکتر زمانی

فرم آموزش محور مختصص دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۶-۹۵ رشته های فنی و مهندسی و دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم ۹۶-۹۵ رشته های علوم انسانی

تکلیف درس مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار آقای دکتر زمانی(مهلت ارسال تکلیف ۱۰ تیر)

**********

دانشجویانی که قصد دارند در نیمسال اول ۹۷-۹۶ از پایان نامه خود دفاع کنند بایستی تا ۱۵ تیر ۹۶ نسخه نهایی پروپزال خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهند و تا پایان مرداد ۹۶ از پروپزال خود دفاع کنند، در غیر این صورت فاصله بین دفاع پروپزال و دفاع نهایی آن ها کمتر از ۶ ماه است و نتیجتا نمیتوانند در نیمسال اول ۹۷-۹۶ دفاع کنند و دفاع نهایی به نیمسال دوم ۹۷-۹۶ موکول خواهد شد.

**********

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۶-۹۵ (مهر وبهمن) رشته های مشاوره و تربیت بدنی

فرم تعیین استاد راهنمای رشته های فنی و مهندسی را از اینجا دانلود کنید.
فرم تعیین استاد راهنمای رشته مشاوره را از اینجا دانلود کنید.
فرم تعیین استاد راهنمای رشته تربیت بدنی را از اینجا دانلود کنید.

مهلت تحویل فرمها به دفتر تحصیلات تکمیلی: پایان خرداد ۹۶

دانشجویان رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی  ورودی مهر و بهمن ۹۵ که تمایل دارند به صورت آموزشی پژوهشی به تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهند بایستی فرم تعیین استاد راهنما را از اینجا دانلود نمایند و پس از تکمیل آن و اخذ امضای استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه دهند. (مهلت ارائه به دفتر تحصیلات تکمیلی: پایان خرداد ۹۶ )

دانشجویان رشته های فنی و مهندسی ورودی مهر ۹۵ که تمایل دارند به صورت آموزشی پژوهشی به تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهند بایستی فرم تعیین استاد راهنما را از اینجا دانلود نمایند و پس از تکمیل آن و اخذ امضای استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه دهند. (مهلت ارائه به دفتر تحصیلات تکمیلی: پایان خرداد ۹۶ )

فرم تغییر شیوه به آموزش محور متعاقباً از طریق سایت در اختیار آن دسته از متقاضیان که خواهان تغییر شیوه به آموزشی محور هستند قرار خواهد گرفت.

فایل تاریخ های جدید ارائه‌های درس سمینار دکتر زمانی

دانشجویان نامبرده جهت رفع نقص مدارک ارسالی از پروپزال خود در سایت ایران داک، مجددا به این سایت مراجعه نموده و موارد کامل نشده را تکمیل نمایند:
حدیث ولیخانی
سعیده نصر اصفهانی
فرناز خزایینی
فرزانه رضوانی
ریحانه شفیعی
آسیه زرین کلاه
زهرا حشمتی
نغمه عسگری
سعیده سلطانی
زهرا توکلی
سمیرا مکتوبیان

لازم به ذکر است همچنین پروپزال دانشجویانی که نسخه نهایی پروپزال خود را بعدازدفاع پروپزال به تحصیلات تکمیلی تحویل ننموده اند، از طرف دانشگاه در سایت ایران داک تایید نشده اند و بایستی پس از تحویل نسخه نهایی به دانشگاه، مجددا به سایت ایران داک مراجعه نمایند.

 

 

فایل تاریخ ارائه های تکلیفهای درس سمینار آقای دکتر زمانی

***********

 

***** دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود در نیمسال اول ۹۶-۹۵ را دارند، بایستی تا ۱۵ بهمن ۹۵ جهت اخذ مجوز دفاع اقدام نمایند. در غیر اینصورت دفاع آنها به نیمسال دوم ۹۶-۹۵ موکول و پرداخت شهریه ترم بهمن الزامی خواهد شد.
***********

آخرین سیاهه نشریات نامعتبر (Black list Journals) و جعلی (Fake & hijacked Journals)

**********

به قسمت جداول درسی مراجعه نمایید و از دروس جبرانی خود مطلع شوید. و جهت اخذ دروس جبرانی در نیمسال دوم ۹۶_۹۵ هرچه سریعتر تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۸ آذر ۹۵ به خانم ابراهیمی مراجعه نمایید. در صورت عدم مراجعه دانشجویان و به حد نصاب نرسیدن دروس جبرانی، این دروس در ترم بهمن ارائه نخواهد شد.

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی وحرکات اصلاحی

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- الکترونیک

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- مخابرات

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مشاوره -خانواده

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

**********

به اطلاع کلیه دانشجویان می­رساند که برابر قرارداد منعقده بین مؤسسه آموزش عالی صفاهان و دانشگاه اصفهان کلیه دانشجویان موسسه صفاهان می­توانند با پرداخت ۵۰% حق عضویت سالیانه معادل مبلغ ۴۰ هزار تومان به شماره حساب ۲۱۷۷۲۴۰۲۳۸۰۰۲ بانک ملی با کد شناسه ۱۱۰۴۴۳ بنام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان کارت عضویت یکساله از بخش امانات کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان کتاب به امانت بگیرند.
برای این منظور لازم است دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر مؤسسه صفاهان به کتابخانه مؤسسه معرفی نامه دریافت نموده به کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان مراجعه نمایند.                        معاونت پژوهشی

**********

***قابل توجه دانشجویانی که از پروپزال خود دفاع نموده اند***

اسامی زیر هر چه سریعتر در سایت ایران داک ثبت نام نموده و فرم استعلام غیرتکراری بودن موضوع پایان نامه خود را به تحصیلات تکمیلی تحویل دهند در غیر این صورت اجازه دفاع نخواهند داشت:

سعیده نصر اصفهانی
آسیه زرین کلاه
سجاد کشاورزی
زهرا حشمتی
سعیده سلطانی
شبیر علیزاده
خاتون رستم پور
فرزانه رضوانی
***************************************************************************
همچنین اسامی زیر بایستی فرم تمدید سنوات را تکمیل نموده و پس از واریز هزینه تمدید و تحویل فرم به تحصیلات تکمیلی، واحد پایان نامه را در ترم جاری اخذ نموده و وضعیت غیبت ترمی خود را به حالت عادی دربیاورند:
سعیده نصر اصفهانی
سجاد کشاورزی
ریحانه شفیعی
زهرا حشمتی
فرناز خزائینی
افشین کریمان
شبیر علیزاده
**********************************************************************
اسامی زیر که بعد از دفاع پروپزال نسخه تصویب شده پروپزال خود را به تحصیلات تکمیلی تحویل نداده اند، هر چه سریعتر اقدام نمایند:
نغمه عسگری
زهرا توکلی
افشین کریمان
خاتون رستم پور

 

جهت تعیین استاد راهنما فرم جدید (با زمینه های تحقیقاتی جدید اساتید) را دانلود نمایید و به صورت پشت و رو پرینت گرفته و به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهید.

آدرس ایمیل اساتید

 

تکلیف درس مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار-آقای دکتر زمانی

تکلیف درس مهندسی نرم افزار پیشرفته -آقای دکتر زمانی

فایل اسامی دانشجویانی که باید تا آخر مهرماه اساتید راهنمای خود را مشخص نمایند(ورودی ۹۴۹۵۲)

فایل اسامی دانشجویانی که باید تا آخر مهرماه اساتید راهنمای خود را مشخص نمایند(ورودی ۹۴۹۵۱)

فرم درخواست استاد راهنمای خارج از مؤسسه(فرم۱۳)

payaname_olom

arshad_reshte

Ostad_arshad_jadidostadan_arshad

momtaz_arshad95

 

فرم تایید نسخه نهایی پایان نامه توسط تحصیلات تکمیلی-فرم ۲۷

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت تعیین استاد راهنمای پایان نامه ،فرم شماره ۲ را دانلود و پس از تکمیل آن و اخذ امضای استاد راهنمای موافق، به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهند. دانشجویانی که تصمیم به تغییر شیوه از پژوهش محور به آموزش محور دارند بایستی به جای فرم شماره ۲ ، فرم شماره۱۰ (فرم تغییر شیوه) را تکمیل و ارائه دهند. (مهلت اقدام: تا پایان نیمسال دوم ۹۵-۹۴)

فایل های درس سمینار-آقای دکتر رضاییان

فایل کارگاه مقاله درس سمینار-آقای دکتر صباحی

فایل جدید درس سمینار-آقای دکتر صباحی

تکلیف درس شبیه سازی-آقای دکتر صباحی

تمرین سوم درس شناسایی الگو-آقای دکتر رضاییان

تمرین دوم مخابرات سیار -فصل پنجم شماره های ۲و۱و۶و۷و۲۷ -آقای دکتر صباحی

اسلایدهای درس مهندسی نرم افزار پیشرفته-آقای دکتر زمانی

فایل درس سمینار-آقای دکتر صباحی

تکلیف درس مخابرات سیار.شماره مسائل از فصل ۴ –۱,۲۲,۲۵,۲۹

**********

فرم شماره ۲ (تعیین استاد راهنما-علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی)

**********

**********
دانشجویانی که قصد دارند با آقای دکتر باقری در مورد راهنمایی پایان نامه صحبت کنند از طریق این ایمیل با ایشان هماهنگ کنند.
a.bagheri@ec.iut.ac.ir:ایمیل آقای دکتر باقری
*********

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رشید باقری به عنوان نمونه خوب و با کیفیت از لحاظ جلد پایان نامه شناخته شده است. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که قصد صحافی پایان نامه خود را دارند می توانند به دفتر فنی اسطوره در دانشگاه اصفهان مراجعه کنند.

**********

**قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها**

خواهشمند است نسبت به تحویل ریزنمرات خود به دفتر تحصیلات تکمیلی هر چه سریع تر اقدام نمایند. در غیر این صورت مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد و روند فارغ التحصیلی دانشجو به تأخیر خواهد افتاد.

**********

لازم است افرادی که اسامی آنها در این لیست موجود نمی باشد هر چه سریع تر به تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

***********************************************************

اساتید رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی:

دکتر هوشنگ طالبی: استاد درس آمار پیشرفته برنامه ریزی درسی

دکتر جعفری، دکتر لیاقتدار، دکتر لطف علی آبادی و گروه استادان: اساتید دروس پایه و تخصصی

دکتر نعمت اله اکبری: استاد درس روش های پژوهشی کمی و کیفی در برنامه ریزی درسی

 

***********************************************************

به اطلاع می رساند تحصیلات تکمیلی موسسه قادر به تأیید پروپزال دانشجویانی که کد الویت پژوهشی خود را در نسخه پروپزال و همچنین سایت ایران داک مشخص ننموده اند، نمی باشد. لذا پس از تعیین و تأیید آن توسط استاد راهنما، نسخه نهایی و تأیید شده پروپزال خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایید.

***********************************************************

حداکثر مهلت دفاع دانشجویانی که در نیمسال پنجم (ترم مهر) مشغول به کار روی پایان نامه خود هستند تا پایان اسفند ماه ترم بعد می باشد. در غیر اینصورت بایستی مجوز تمدید سنوات اخذ نمایند و شهریه ترم بهمن را پرداخت نمایند. برای دانشجویانی که نیمسال پنجم آن ها در ترم بهمن قرار می گیرد این فرصت تا ۲۰ مرداد ماه می باشد.

حداقل تعداد دروس اصلی و دروس جبرانی که هر دانشجو ملزم به گذراندن آن می باشد، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده و برای دانشجویان با شرایط مختلف متفاوت است.

زمان تعیین استاد راهنما از اواخر ترم اول با تحویل فرم تعیین استاد توسط تحصیلات تکمیلی شروع می شود.

حداکثر مهلت تغییر شیوه دانشجویان از شیوه “آموزش –پژوهش محور” به شیوه “آموزش محور“، تا قبل از تعیین استاد راهنما می باشد.

 ***********************************************************

دانشجویان ترم ۵ کارشناسی ارشد که هنوز دفاع نکرده اند بایستی جهت تمدید سنوات خود اقدام نمایند.(مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی-خانم ابراهیمی)

***********************************************************

 دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

لطفاً فرم شماره ۵ را دانلود

و تا پایان ترم چهارم به دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی تحویل دهید.

***********************************************************

جهت گرفتن استعلام تکراری نبودن موضوع پایان نامه، پس از تصویب پروپزال خود، به طریق زیر عمل نمایید:

۱-  وارد پژوهشگاه علوم و فناوری ایران شوید:
http://www.irandoc.ac.ir/
۲-  منوی پایگاه های اطلاعاتی را انتخاب کنید.
۳-  اگر قبلا عضو نشده اید ثبت نام کنید و سپس وارد پایگاه شوید.
۴-  با وارد کردن اطلاعات پایان نامه خود شامل عنوان یا چکیده جستجو کنید.
۵-  پرینت جستجوی خود مبنی بر عدم تکراری بودن را به کارشناس تحصیلات تکمیلی- خانم ابراهیمی تحویل دهید.

دانشجویان پس از دفاع پروپزال خود بایستی به سایت http://thesis.irandoc.ac.ir مراجعه نمایند و طبق راهنمای ثبت نام پروپزال تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند.

***********************************************************

فرم دریافت پست الکترونیک آکادمیک در موسسه آموزش عالی صفاهان

***********

فایل های درس شناسایی الگو-آقای دکتر رضاییان

قسمت اول      قسمت دوم      قسمت سوم     قسمت چهارم       قسمت پنجم

فایل های درس یادگیری ماشین-آقای دکتر بصیری

قسمت اول       قسمت دوم

**********

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی وحرکات اصلاحی

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- الکترونیک

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- مخابرات

برنامه زمانبندی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مشاوره -خانواده

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری

جدول درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

*********

فرم شماره ۷(جدید)

فرم شماره ۵

**جدیدفرم تأیید نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما(فرم ۲۱)

فرم شماره ۱۲(جدید)

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد تا نیمسال دوم ۹۳-۹۲

فرمت پایان نامه

نمونه جلد پایان نامه

فهرست نشریات معتبر و غیر معتبر وزارت علوم

فهرست مجلات معتبر

بندهایی  از آیین نامه دوره کارشناسی ارشد

فرم پروپزال ارشد

فرم تقاضای تمدید سنوات دانشجو یان تحصیلات تکمیلی

راهنمای ثبت نام پروپزال

کدهای الویت پ‍‍ژوهشی

***********************************************************

arshad_1 arshad_2 arshad_3 arshad_4 arshad_5 arshad_6

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی