وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

جناب آقای وحید ذوالاکتاف

نام و نام خانوادگی: وحید ذوالاکتاف

مرتبه آموزشی: دانشیار


 

 

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی رشته شهر و کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی تربیت بدنی اصفهان – ایران دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش تهران – ایران دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتری توانبخشی فلب منچستر – انگلستان دانشگاه منچستر

 

نظرات بسته است

درباره اساتید
گروه های خبری
اوقات شرعی