وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

جناب آقای سید ابراهیم میر شاه جعفری


نام و نام خانوادگی: سید ابراهیم میر شاه جعفری

مرتبه آموزشی: دانشیار

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی رشته شهر و کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی علوم تربیتی اصفهان – ایران دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی تهران – ایران دانشگاه تهران
دکتری برنامه ریزی درسی تهران – ایران دانشگاه تربیت معلم

 

نظرات بسته است

درباره اساتید
گروه های خبری
اوقات شرعی