وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

جناب آقای هوشنگ طالبی

نام و نام خانوادگی: هوشنگ طالبی حبیب آبادی

مرتبه آموزشی: دانشیار

 

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی رشته شهر و کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی  آمار شیراز – ایران دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد آمار  شیراز – ایران دانشگاه شیراز
دکتری آمار کالیفرنیا – آمریکا دانشگاه کالیفرنیا

 

نظرات بسته است

درباره اساتید
گروه های خبری
اوقات شرعی