وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

دانشجویان ممتاز مؤسسه صفاهان


برای دیدن لیست دانشجویان ممتاز گروه برق مؤسسه صفاهان اینجا کلیک نمائید.
برای دیدن لیست دانشجویان ممتاز گروه زبان مؤسسه صفاهان اینجا کلیک نمائید.
برای دیدن لیست دانشجویان ممتاز گروه کامپیوتر مؤسسه صفاهان اینجا کلیک نمائید.
برای دیدن لیست دانشجویان ممتاز گروه معماری مؤسسه صفاهان اینجا کلیک نمائید.

شرایط ممتاز بودن:

۱-      تعداد واحدهای موثر بالاتر از ۱۶ واحد باشد.

۲-       معدل نیمسال دوم  بالاتر از ۱۸ باشد.

۳-      سنوات تحصیلی دانشجو بیشتر از ۴ ترم نباشد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی