وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

سرکار خانم منصوره السادات علوی

نام و نام خانوادگی: منصوره السادات علوی

مرتبه آموزشی: مربی

 

 

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی رشته شهر و کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی ریاضی اصفهان – ایران دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد ریاضی اصفهان – ایران دانشگاه اصفهان
دانشجوی دکتری ریاضی اصفهان – ایران دانشگاه اصفهان

 

نظرات بسته است

درباره اساتید
گروه های خبری
اوقات شرعی