وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی با خانم بهاره شاهنگیان

خانم بهاره شاهنگیان روز شنبه ۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ در اتاق اساتید ساختمان ٢ برای مراجعه دانشحویان پروژه و کارآموزی حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان کارآموزی با خانم قانع

فرمت گزارش کارآموزی دانشجویانی که در ترم مهر با خانم قانع اخذ نموده اند.

قابل توجه آندسته از دانشجویان رشته برق که فرم انتخاب واحد دستی پر کرده اند و به گروه تحویل داده اند

لطفا نهایتا تا تاریخ ۱۹ مهر به پروفایل خود مراجعه و در صورت بروز مشکل به گروه مراجعه کنند. در صورت عدم وجه مالی مورد نیاز دروس انتخابی حذف و مسئولیت آن با دانشجو میباشد.

دانشجویان جدید الورود رشته برق که فرم تطبیق واحد در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ تحویل داده اند به گروه جهت انتخاب واحد مراجعه کنند.

قابل توجه دانشجویان پیوسته برق

دانشجویان گرامی رشته برق زمان حذف و اضافه تمام شده است و به هیچ عنوان امکان جا به جایی درس یا تغییر استاد در سیستم وجود ندارد.

قابل توجه دانشجویان پیوسته برق

درس کارگاه برق برای اخرین بار ارائه شده است اگر این درس را نگزرانده اید مراجعه کنید.

برای اخذ درس اصول میکرو کامپیوتر (ریزپردازنده) موظف به گذراندن سیستم دیجیتال ۲ میباشند در غیر اینصورت درس اخذ نمیگردد.

دانشجویان ترم آخر رشته برق الکترونیک مقطع کاردانی که درس باقیمانده ندارند و فقط درس کارگاه تلویزیون باقی مانده است به دفتر گروه مراجعه کنند.

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه سنسور و عملگر آقای مراتی

برنامه زمانی آزمایشگاه سنسور و عملگر آقای مراتی به شرح زیر میباشد:

آزمایشگاه عملگر : شنبه ۱۵-۱۳

آزمایشگاه سنسور: شنبه ۱۱-۹

قابل توجه دانشجویان گروه برق

حداکثر زمان ثبت نام پروژه گروهی و دوره کار آموزی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ میباشد.

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه پایگاه داده مقطع کارشناسی پیوسته

کلاس درس آزمایشگاه پایگاه داده مقطع کارشناسی پیوسته در روز دوشنبه ساعت۱۰-۸ و ساعت۱۴-۱۲ارائه شده است.لطفا دانشجویان گرامی به پروفایل خود مراجعه نموده و طبق برنامه هفتگی در کلاس ها حضور یابند.

قابل توجه دانشجویان درس پروژه با خانم کیابد

دانشجویانی که پروژه با خانم کیابد اخذ نموده اند لازم است روز سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۹:۱۵ جهت هماهنگی به ایشان در اتاق اساتید ساختمان ۶ مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان خانم کافی

کلاس درس اصول سرپرستی خانم کافی روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۷/۱۷ساعت۱۶-۱۴برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ناپیوسته نرم افزار به دلیل تغییرات درارائه دروس لطفا جهت تحویل برنامه هفتگی جدید حتما به دفتر گروه مراجعه نمایید. شروع کلاس ها از روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶ می باشد.

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

۱- درس مبانی الکترونیک روز شنبه ساعت ۱۰-۸، ۱۴-۱۲، ۱۶-۱۴به دلیل به حدنصاب نرسیدن ادغام گردید و به دوگروه شنبه ساعت۱۰-۸و دوشنبه ساعت۱۸-۱۶انتقال یافت.لطفا دانشجویان گرامی به پروفایل خود مراجعه نموده و طبق برنامه هفتگی در کلاس ها حضور یابید.

۲- درس آمارو احتمال مقطع کاردانی نرم افزار روز شنبه ساعت۱۴-۱۲به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف کلاس گردید و دانشجویان این گروه به گروه شنبه ساعت۱۶-۱۴انتقال یافتند.

۳- کلاس درس انقلاب اسلامی روز دوشنبه ساعت۲۰-۱۸به دوگروه تقسیم شده است لطفا دانشجویان گرامی به پروفایل خود مراجعه نمایید و طبق برنامه هفتگی خود در کلاس ها حضور یابید.

۴-کلاس زبان پیش مقطع کاردانی نرم افزار روز سه شنبه ساعت۱۲-۱۰از کلاس۲۰۲به کلاس۴۱۳واقع در ساختمان۴ انتقال یافت.

۵- کلاس درس انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶از کلاس۵۰۱به کلاس۴۰۳ واقع در ساختمان۴ انتقال یافت.

۶- کلاس درس ریاضی پیش روز چهارشنبه ساعت۱۳-۱۱از کلاس۵۰۱به کلاس۵۱۳ انتقال یافت.

۷- کلاس درس ریاضیات گسسته روز چهارشنبه ساعت۱۴-۱۱ از کلاس۵۱۳ به کلاس۵۰۱انتقال یافت.

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

روز و ساعت کلاسهای توجیهی کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ گروه معماری

قابل توجه دانشجویان کارآموزی گروه برق

مراحل انجام پروژه و کاررآموزی گروه برق نیمسال اول ۹۶-۹۷

دانشجویان گروه برق برای انجام امور مربوط به پروژه و کاراموزی از شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ الی چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ پس از مطالعه فایل بالا به دفتر گروه مراجعه کنند.

قابل توجه دانشجویان گروه برق

درس انقلاب روزهای دوشنبه ۲۰-۱۸ به دو گروه تقسیم شده است دانشجویان لطفا به پروفایل خود مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی با خانم عموزادی

دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال اول۹۷-۹۶با خانم عموزادی اخذ نموده اند، موظفند که در جلسه توجیهی روز شنبه مورخ۹۶/۰۷/۱۵ساعت۱۴-۱۳در کلاس۵۱۳شرکت نمایند.

حضور دانشجویان الزامی می باشد.

قابل توجه دانشجویان کارگاه جوشکاری با آقای باقری

کارگاه جوشکاری آقای باقری روز چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان گروه برق

دانشجویان ورودی جدید به دلیل تغییرات در ارائه دروس لطفا جهت تحویل برنامه هفتگی جدید حتما به گروه مراجعه کنند. شروع کلاس ها از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ میباشد.

گروه های خبری
اوقات شرعی