وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

اساتید دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش آزاد صفاهان

اساتید دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش آزاد مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی صفاهان

 

نام استاد

رشته تحصیلی

دکتر هوشنگ طالبی

آمار کاربردی

دکتر محمد جواد لیاقت دار

علوم تربیتی

دکتر ناصر موحدی نیا

مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمود جلالی

حقوق

دکتر سید ابراهیم میر شاه جعفری

برنامه ریزی درسی

دکتر سجاد شفیعی

آموزش زبان انگلیسی

بهزاد فرهمند دوست

آموزش زبان انگلیسی

راضیه صادق پور

زبان و ادبیات فرانسه

نرگس حسینی

آموزش زبان انگلیسی

مریم وفا

مدیریت فناوری اطلاعات

اصغر براتی

مهندسی کامپیوتر

نوید طاهری

مهندسی معماری

مائده صافی

زبان و ادبیات انگلیسی

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی