وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان الکترونیک کلاس زبان عمومی آقای شهریاری

دانشجویان الکترونیک کلاس زبان عمومی گروه شنبه ها ساعت ۱۷-۱۹ استاد شهریاری کتاب concepts & comments نوشته Linda lee Third Edition/Patricia Ackert  را برای جلسه بعد تهیه نمایند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی