وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان آقای ناصری

آقای ناصری جهت رسیدگی به اعتراضات روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی