وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم خانجانی

خانم خانجانی جهت رسیدگی به اعتراضات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی