وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم قانع

خانم قانع جهت تحویل پروژه پایانی و کارآموزی روز سه شنبه۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱-۱۰ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

دانشجویان گرامی جهت تحویل کارآموزی خود می بایست گزارش کار و نامه شروع به کار و پایان کار به همراه داشته باشند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی