وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم فتاح المنان

خانم فتاح المنان جهت تحویل پروژه پایانی و کارآموزی در روزهای چهارشنبه۹۶/۱۰/۲۰ ساعت۱۰:۳۰-۹:۳۰ و سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت۱۰:۳۰-۹:۳۰ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

دانشجویان گرامی جهت تحویل کارآموزی خود می بایست گزارش کار و نامه شروع به کار و پایان کار به همراه داشته باشند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی