وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر که پروژه پایانی خود را در نیمسال اول۹۷-۹۶اخذ نموده اند، جهت تحویل CDپروژه پایانی می بایست فرم تاییدیه گزارش نهایی را دانلود نموده و به ترتیب مراحل ذکر شده را انجام نمایند و در پایان برای تحویل CDهای خود به مسئول کتابخانه می بایست فرم تکمیل شده را به همراه داشته باشند.

فرم تاییدیه گزارش نهایی

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی