وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم قانع

خانم قانع برای پاسخگویی جهت پروژه و کاراموزی روز سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱-۱۰ در ساختمان شش حضور خواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی