وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویانی درس کارآموزی با خانم مهندس عموزادی

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی خود را در نیمسال اول۹۷-۹۶ با خانم مهندس عموزادی اخذ نموده اند، برای تحویل کارآموزی خود به شرح زیر به دفتر گروه مراجعه نمایند.

فایل جدول

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی