وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان آقای طائبی

آقای طائبی جهت رسیدگی به امور پروژه پایانی به جای روز یکشنبه مورخ۹۶/۱۰/۱۷، در روز یکشنبه هفته بعدی مورخ۹۶/۱۰/۲۴ ساعت۱۶ در دفتراساتید ساختمان۶ حضورخواهند داشت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی