وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم گرامی نژاد

کلیه کلاس های خانم گرامی نژاد روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ تشکیل نمیگردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی