وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس آمار و احتمالات خانم راضیه محمدی

امتحان میانترم درس آمار و احتمالات خانم راضیه محمدی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ هر گروه طیق ساعت کلاسی خود برگزار میگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی