وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس تحقیق در عملیات با خانم صفاییان

کلاس درس تحقیق در عملیات خانم صفاییان روز شنبه مورخ۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱-۱۴برگزار نمی گردد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی