وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان آقای حسین پور

کلاس زبان تخصصی و زبان فنی با آقای حسین پور در تاریخ های ۹۶/۹/۱۱ و ۹۶/۹/۱۳ تشکیل نمیگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی