وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس کنترل صنعتی با آقای مسایلی

امتحان میانترم درس کنترل صنعتی با آقای مسایلی تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ برگزار میگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی