وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم وفا

تغییر تاریخ

کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم وفا روز شنبه مورخ۹۶/۰۸/۲۰ ساعت۱۱-۱۰در کلاس۵۱۱ برگزار می گردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی