وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس معماری جهان با خانم یزدانی

امتحان میان ترم درس معماری جهان با خانم یزدانی روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۰ ساعت ۱۲:۴۵ در محوطه ساختمان ۴ برگزار می گردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی