وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک آقای اسماعیلی

کلیه گروههای درس فیزیک آقای اسماعیلی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۶ تشکیل نمیگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی