وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان پروژه و کاراموزی گروه برق

برای معرفی استاد داور از تاریخ ۲۰-۳۰ ابان به دفتر گروه برق مراجعه کنید. در صورت عدم انتخاب استاد داور نمره مربوط به ایشان که ۴ نمره است کسر میگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی