وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم گندم زاده

کلاس درس فیزیک پیش با خانم گندم زاده روزهای چهارشنبه از ساعت ۹ تشکیل میگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی