وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر با خانم نصر

کلاس کاربرد کامپیوتر با خانم نصر روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۱۳ تشکیل نمیگردد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی