وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان گروه برق

دانشجویانی که درس کاراموزی و پروژه را در ترم جاری اخذ کرده اند جهت صدور نامه تنها از تاریخ ۲۲مهر تا ۲۷ مهر ماه مهلت دارند تا به دفتر گروه  مراجعه نمایند. لازم به ذکر است امضای استاد مربوطه الزامی است.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی