وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان رشته برق قدرت

 آندسته از دانشجویانی که درس ماشین ۳ با آقای دکتر زمانی فر اخذ کرده اند به دلیل افزایش جمعیت این کلاس به دو گروه تقسیم شده است اندسته از دانشجویانی که نام نویسی کرده اند به ساعت ۸_۱۰:۳۰ کلاس ۳۰۱ منتقل شده و ما بقی بنا به تمایل و برنامه خودتان در هر گروه تمایل دارید میتوانید شرکت کنید.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی