وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان رشته برق کنترل

آندسته از دانشجویانی که درس مباحث ویژه را این ترم اخذ کرده اند لطفا به گروه مراجعه نمایند.

 

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی