وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس مبانی اینترنت مقطع کاردانی نرم افزار باخانم بابلیان

کلاس درس مبانی اینترنت مقطع کاردانی نرم افزار با خانم بابلیان روز شنبه ساعت۱۴-۱۲به دو گروه تقسیم شد که برخی از دانشجویان به روز شنبه ساعت۱۶-۱۴ انتقال یافتند.دانشجویان به پروفایل خود مراجعه نموده و طبق برنامه در کلاس ها حضور یابند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی