وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان آز مدارهای مخابراتی خانم خانجانی

کلاس آز مدارهای مخابراتی خانم خانجانی روز سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸ تشکیل نمیگردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی