وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه آندسته از دانشجویان رشته برق که فرم انتخاب واحد دستی پر کرده اند و به گروه تحویل داده اند

لطفا نهایتا تا تاریخ ۱۹ مهر به پروفایل خود مراجعه و در صورت بروز مشکل به گروه مراجعه کنند. در صورت عدم وجه مالی مورد نیاز دروس انتخابی حذف و مسئولیت آن با دانشجو میباشد.

دانشجویان جدید الورود رشته برق که فرم تطبیق واحد در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ تحویل داده اند به گروه جهت انتخاب واحد مراجعه کنند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی