وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان پیوسته برق

دانشجویان گرامی رشته برق زمان حذف و اضافه تمام شده است و به هیچ عنوان امکان جا به جایی درس یا تغییر استاد در سیستم وجود ندارد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی