وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان پیوسته برق

درس کارگاه برق برای اخرین بار ارائه شده است اگر این درس را نگزرانده اید مراجعه کنید.

برای اخذ درس اصول میکرو کامپیوتر (ریزپردازنده) موظف به گذراندن سیستم دیجیتال ۲ میباشند در غیر اینصورت درس اخذ نمیگردد.

دانشجویان ترم آخر رشته برق الکترونیک مقطع کاردانی که درس باقیمانده ندارند و فقط درس کارگاه تلویزیون باقی مانده است به دفتر گروه مراجعه کنند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی