وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه سنسور و عملگر آقای مراتی

برنامه زمانی آزمایشگاه سنسور و عملگر آقای مراتی به شرح زیر میباشد:

آزمایشگاه عملگر : شنبه ۱۵-۱۳

آزمایشگاه سنسور: شنبه ۱۱-۹

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی