وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان گروه برق

حداکثر زمان ثبت نام پروژه گروهی و دوره کار آموزی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ میباشد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی