وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه پایگاه داده مقطع کارشناسی پیوسته

کلاس درس آزمایشگاه پایگاه داده مقطع کارشناسی پیوسته در روز دوشنبه ساعت۱۰-۸ و ساعت۱۴-۱۲ارائه شده است.لطفا دانشجویان گرامی به پروفایل خود مراجعه نموده و طبق برنامه هفتگی در کلاس ها حضور یابند.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی